161435034_1666077560248834_8284005137697665086_n

Nông Thị Hằng

Giáo viên
Nhờ có khoá học này mà tôi cải thiện đáng kể về phát âm của mình. Cô giáo rất nhiệt tình chu đáo, hướng dẫn tỉ mỉ cách phát âm. Thank you very much “Telesa English Center” ?