bảng ngữ âm

Tại sao học phát âm nên bắt đầu từ bảng ngữ âm?

Trong thế hệ ngày nay, nơi giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực như giảng dạy, doanh nghiệp, giáo dục và hơn thế nữa, Quan trọng là chúng ta giao tiếp chính xác như thế nào, giọng nói của chúng ta như thế nào, chúng ta có đủ tự tin. Vì vậy, đây là ba lý do tại sao bạn nên học ngữ âm