51899BBD-21B7-4620-ADF4-DD713AC53196

Thầy Công Toại

Teacher & Content creator

Cử nhân tốt nghiệp loại giỏi trường ĐHKH xã hội và nhân văn TPHCM, ngành ngôn ngữ anh, 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp và thương mạ

Other Members