Thảo luận về cách học Tiếng anh với Ms.Telesa

  • Home
  • Thảo luận về cách học Tiếng anh với Ms.Telesa
Shape Image One

Nội dung:

Thảo luận về cách học Tiếng anh với Ms. Telesa

Trở ngại học sinh mắc phải khi học Tiếng Anh.

Làm cách nào để tự học.

Cách chọn trung tâm để học.

Định hướng học tập cho các bạn tham gia

Tìm ra điểm mạnh, điẻm yếu của mối cá nhân thông qua phong cách học tập từ đó đưa ra cách học phù hợp và hiệu quả nhất cho ngừơi học.

Chia sẽ tài liệu học tập

Địa điểm, thời gian và phí:

Event này xảy ra online

Thời gian: 8pm ngày 8 tháng 10 2020

Hoàn toàn miễn phí