No Title

Shape Image One

Showing 1-3 of 3 results

₫800,000

Trình độ Anh ngữ A2

Khóa học này giúp bạn có thể đủ để đi du lịch tại một nước nói tiếng Anh và giao lưu với những người nói tiếng Anh.

Tiếng anh cho người mất gốc ( Foundation)
₫800,000

Tiếng anh cho người mất gốc

Giúp bạn chấm dứt việc loay hoay để biết đầu học tiếng anh. xây dựng nền tảng cần thiết cho bạn nhanh nhất và định hướng cho bạn cách tự học xa hơn.

Free

Tiếng anh giao tiếp DEMO | Telesa English

Khóa học này dành cho những bạn muốn trau dồi khả năng Tiếng anh, có câu hỏi cho giáo viên của Telesa English và muốn trải nghiệm học Tiếng anh trực tuyến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *