Hệ thống flashcard

Hệ thống thẻ từ vựng (flashcard) Xin chào [user:nicename] , Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn một cách học từ vựng rất hiệu quả đó là học bằng phương pháp sử dụng <span”>flashcard. Vậy thì phương pháp này hiệu quả cỡ nào chúng […]

Lớp học giao tiếp

Lớp học giao tiếp Telesa như thế nào? Hình thức học tập Giáo trình sử dụng Đầu ra Ưu đãi và lợi ích chỉ đặc biết chỉ dành cho học viên lớp Giao tiếp của Telesa. Hình thức học tập – Lớp học từ 5-7 […]