Hệ thống flashcard

Hệ thống thẻ từ vựng (flashcard) Xin chào [user:nicename] , Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến bạn một cách học từ vựng rất hiệu quả đó là học bằng phương pháp sử dụng <span”>flashcard. Vậy thì phương pháp này hiệu quả cỡ nào chúng […]