Cách đăng nhập và sử dụng hệ thống ghi nhớ từ mới (Flashcard system)

  • Home
  • Cách đăng nhập và sử dụng hệ thống ghi nhớ từ mới (Flashcard system)
Shape Image One

 Hướng dẫn sử dụng hệ thống ghi nhớ từ vựng của Telesa English

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trực tiếp trên Telesa English website

Bạn sẽ thấy trên menu của trang web bên phía góc phải có một nút tên ” Tài khoản lớp học” nhấp vào đó (hình 1).

Tự luyện tập thẻ từ trong hộp Flascard box

Bước 2: Một cửa sổ như bên dưới sẽ hiện ra. Nhập email vào mật khẩu của lớp để đăng nhập (hình 2)(mật khẩu sẽ được giáo viên cung cấp). Bạn sẽ được thấy tài khoản và một số thông tin của lớp học và hộp thẻ từ của mình.

Bước 3: Luyện tập những thẻ từ ở hộp 1 (thẻ từ mới hay chưa nhớ mỗi ngày) để trước giờ học sẽ cùng các bạn và giáo viên  tập lại. Bấm “Start” để bắt đầu học, nhìn “mặt trước” của thẻ từ và cố đoán “mặt sau” của chúng. Dành ít nhất 5-10 phút mỗi ngày để ôn tập.

Mặt trước của thẻ từ mới
Mặt sau của thẻ từ mới